• اطلاع رسانی جهت نام دوره های جدید آموزشی
  • اطلاع رسانی جهت برگذاری همایش ها و سمینارها

سامانه پیامک کوتاه ویژه فرهنگسراها